Správa nemovistostí

Modul Reality je nástroj pro efektivní správu komerčních realit, nebytových a bytových prostor.

Software Reality je nástroj pro efektivní správu komerčních realit, nebytových a bytových prostor. Je určen realitním kancelářím, správcům a vlastníkům komerčních i bytových objektů či obchodních center. Reality využijí i střední a větší bytová družstva.

Software Reality je specializovanou nadstavbou nad informační systémem Altus Vario. Spolu s ním tvoří kompletní řešení zcela pokrývající veškeré potřeby pro vedení ekonomických, obchodních, mzdových a personálních agend společností. Díky tomu dostávají firmy z oboru nemovitostí ucelený systém bez kompromisů, kterými trpí řešení postavené na samostatných aplikacích pro vedení agend nemovitostí a účetnictví.

Součásti software Reality

Adresář

Specializovaný adresář Reality je oproti adresáři systému Vario rozšířen o specifická pole, která potřebují správci nemovitostí pro svoji činnost. Současně uživatelé mohou využívat pokročilých vlastností adresáře Varia jako je vedení deníku obchodních aktivit, vazba na telefonní ústřednu (CRM) a podobně.

Správa budov

Agenda správy budov je hlavní agendou celého modulu. Jsou evidovány jednotlivé budovy (komplexy, pozemky, areály, …) a v rámci těchto budov pak jednotlivé nebytové a bytové prostory.

K budovám jsou evidovány základní identifikační a popisné údaje v předem daných polích. Další údaje jako podlaží, konstrukční prvky, odečtová měřidla, revize a propojené dokumenty jsou realizovány formou tabulek, které jsou vyplňovány podle potřeby.

Při zadávání konstrukčních prvků se vychází z předdefinovaného číselníku, který je možné uživatelsky rozšířit. Každý typ objektu (budovy, byty a nebytové prostory) má vlastní kategorie a položky konstrukčních prvků. Přímo na kartě budovy nebo prostoru či bytu je možné definovat jednotlivá technická zařízení pro kontrolu a hlídání termínů revizí.

Nebytové a bytové prostory

V rámci jednotlivých budov se následně zadávají karty jednotlivých nebytových nebo bytových prostor. Na kartě podkladů pro platby se zadávají údaje o nájemci, údaje o smlouvě a podklady pro fakturaci a další údaje. Převážná většina informací je zadávána včetně jejich časové platnosti. To znamená, že modul Reality obsahuje a zobrazuje aktuální informace a nastavení, ale udržuje i informace o předchozích hodnotách.

Evidence smluv („Předpisy plateb“)

obsahuje kromě základních informací i podklady pro vytvoření faktur. V rámci jedné smlouvy je možné generovat i více samostatných dokladů. Jednotlivé doklady mají vlastní definici položek, periodicitu fakturace a další údaje.

Doklady

je možné vytvářet v korunách nebo v cizí měně. Je možné položky dokladu zadat v cizí měně, ale výsledný doklad zobrazit v korunách či naopak. Podklady pro fakturaci obsahují všechna pole jako vydaný doklady v systému Altus VARIO. Navíc je možné v některých polích použít tzv. makro značky, které jsou při tvorbě dokladů nahrazeny skutečnými texty. Jde o značky popisující fakturované období a popis jednotky, které se fakturace týká.

Předpisy plateb

Agenda předpisů plateb obsahuje vytvořené doklady na základě podkladů pro fakturaci v evidenci smluv na kartách nebytových a bytových prostor. Vizuálně je agenda předpisů plateb podobná agendě vydaných dokladů v systému Altus VARIO.

Pomocí průvodce novými předpisy se definují podmínky a pravidla pro vytvoření nových předpisů na základě výše zmiňované evidence smluv. Po vytvoření dokladů se nejdříve zobrazí soupis nových dokladů a provede se kontrola nových záznamů. Např. se kontroluje případná duplicita fakturace pro stejný objekt a období.

Cenové a licenční podmínky

Modul Reality není vázán na množství dokladů jako obchodní systém Altus VARIO. Modul Reality podporuje stejnou licenční politiku jako VARIO, tj. plovoucí licence. Cena licencí se pak odvozuje od odpočtu těchto licencí.

Další moduly a užitečná řešení

Tyto stránky využívají Cookies. Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s používáním Cookies.Zjistit víceOK, rozumím