Účetnictví

Modul Účetnictví se skládá ze dvou agend - Účetnictví (k evidenci účetních zápisů) a Interní doklady (k vystavování dokladů, které obvykle svou povahou nepatří do agend - zápočty, účtování mezd).

 • Snadné úpravy a mazání účetních zápisů
 • Účtování v několika obdobích současně
 • Dávkový přenos
 • Spolehlivé řešení saldokont
 • Na jednu licenci lze vést neomezené množství firem

ČASOVÁ ÚSPORA

24%

Měsíční časová úspora v agendě

Současný vývoj moderních technologií, probíhající tendence k celosvětové globalizaci i tlak na minimalizaci nákladů kladou významné nároky na účetní evidenci. V tomto kontextu je však potřeba si uvědomit, že účetnictví (ať již se jedná o finanční, daňové či manažerské) je ve své podstatě modelem. Modelem, jehož cílem je zobrazit určité hospodářské operace.

Informační systém Altus Vario poskytuje mnoho výhod v modulu účetnictví:

 • snadné úpravy a mazání účetních zápisů
 • velké množství pro účetní státní správy (včetně formulářů)
 • rychlé pořizování účetních zápisů
 • kontrola základních vazeb mezi údaji na dokladech
 • spolehlivé řešení saldokont
 • účtování v několika obdobích současně
 • na jednu licenci lze vést neomezené množství firem
 • zvýhodněná cenová nabídka pro účetní společnosti
 • možnost výměny dat mezi Vaší společností a klientem
 • dálkový přístup klienta k jeho dokladům pomocí HTML rozhraní
 • dávkový přenos
 • možnosti zapojení do partnerský programů
 • osvědčení spousty účetních a daňových poradců ve shodě s legislativou

Tak jako každý model pracuje s určitými předpoklady a zjednodušeními, tak také účetnictví nepodává přesný obraz o skutečnosti. Proto musí být prioritní snahou ekonomických a účetních odborníků jeho nedokonalosti v co nejvyšší možné míře eliminovat. To ale v současné době nelze zajistit bez špičkového informačního systému.

Možnosti a vlastnosti systému Altus VARIO byly navrženy tak, aby se co možná nejblíže přiblížily potřebám vašich účetních aktivit.

V modulu Účetnictví mohou i nezkušení uživatelé připravit všechny prvotní doklady k zaúčtování pomocí definice předkontací. Lze účtovat v několika obdobích současně. Počet účetních jednotek není omezen, na jednu licenci můžete vést neomezené množství společností. Modul dovoluje zaúčtovat doklady vytvořené jednotlivými moduly i přímý zápis do deníku . Kromě standardních výstupů je k dispozici i množství dalších předdefinovaných sestav. I zde jsou k dispozici nástroje pro uživatelskou tvorbu vlastních výstupů. Pro každou účetní jednotku vedenou v IS Altus VARIO můžete nastavit systém jednoduchého nebo podvojného účetnictví.

Výměna dat

Účetnictví lze provozovat také na vzdáleném pracovišti, například pro potřeby vedení účetní agendy klientů účetní firmy. V tomto případě se prvotní doklady předávají ke zpracování na disketě nebo e-mailem.

V součastné době se připravuje modul pro vzdálený přístup vašich zákazníků do systému Altus VARIO přes internetový prohlížeč. Zákazník by měl vidět všechny potřebné doklady podle svých uživatelských oprávnění.

Ukázka modulu ÚČETNICTVÍ:

 • Saldokonto
 • ukázka modulu Účetnictví

Další moduly a užitečná řešení

Tyto stránky využívají Cookies. Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s používáním Cookies.Zjistit víceOK, rozumím