Reklamace

Modul slouží k evidenci reklamací u prodejce.

Modul slouží k evidenci reklamací u prodejce. Pro každý reklamovaný produkt zakládá nový záznam reklamace, který je identifikován vlastním číslem (číselná řada podobně jako u dokladů). V záznamu se evidují prodejní doklady (faktura na odběratele a výdejka). Na jejich základě modul pomáhá nalézt a evidovat nákupní doklad. Na jeho základě se produkt reklamuje u dodavatele (výrobce). Dále se eviduje datum založení reklamace, její stav, popis, odběratel, dodavatel a všechny související doklady.

Modul má funkce pro přijetí reklamovaného produktu na sklad reklamací a prodej nového produktu. Dále umožňuje vystavit doklad na vrácení produktu dodavateli.

SPOJTE SE S ŘEDITELEM INFUTURE

Pojďme rovnou k jádru věci a ušetřeme čas. Potřebujete něco vědět, nebo se na něco zeptat? Zanechte na sebe kontakt, co nejdříve se s vámi spojím. Žádné asistentky, žádní obchodníci s minimem informací. Budeme se bavit konkrétně a k věci, žádné obecné řeči.

J. Bráza, ředitel InFuture s.r.o.

Odeslat

Další moduly a užitečná řešení

Tyto stránky využívají Cookies. Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s používáním Cookies.Zjistit víceOK, rozumím